Alla förskolor ska vara öppna 06.30–18.30 på vardagar, om det finns behov av det. Det kallas ramtid.

Ramtiden är klockan 06.30–18.30 alla helgfria vardagar utom:

 ● midsommarafton
● julafton
● nyårsafton.

 

När ni börjar hos oss har vi ett samtal kring era behov och vilka tider ni önskar att ert barn ska gå i förskolan. Vi möter alltid upp dessa behov inom ramtiden.

 

Sommarlov

Under de två sista veckorna i juli har vi stängt. Vi erbjuder då ditt barn att få gå i en närliggande förskola om du är i behov av förskola även under dessa veckor.

 

Planeringsdagar

Ett par gånger om året har förskolan planeringsdagar och personalmöten. Dessa tillfällen är förskolan stängd hela eller del av dagen. Då erbjuder vi ditt barn att gå i en närliggande förskola. Dessa dagar annonseras alltid i god tid.