Börja hos

Mitt projekt (1)
Vår

utgångspunkt

Svenska internationella förskolan (SIF) utgår från att varje barn har sin egen förmåga. En önskan att upptäcka nya saker och ta till sig ny kunskap. Vårt syfte är inte bara att ingjuta en iver för livslångt lärande, utan också en passion för att bli globala medborgare. Vårt mål är att varje barn ska behålla sin nyfikenhet om livet och ta till sig ny kunskap när de lämnar förskolan för att gå i skolan.

Vår

personal

Våra kvalificerade och erfarna pedagoger har till uppgift att motivera och stimulera våra barn och de arbetar med individuell planering och inte bara för grupper. Vårt läsår börjar med att observera barnen för att se deras sociala förmågor och vad barnen kan vara intresserade av att lära sig mera om. I enlighet med den svenska läroplanen är det pedagogiska arbetet sedan strukturerat efter barnens behov och intressen.
Åldrar

hos oss har vi tre grupper

Sun

Barn åldrarna 1 till 2 år

Våra minsta barn

Moon

Barn i åldrarna 2 till 3 år

Våran mellangrupp

Stars

Barn i åldrarna 3 till 6 år

Våra äldsta barn

Dokumentation

Ett barns utveckling och framsteg dokumenteras och följs kontinuerligt upp genom våra arbetsplaner för våra aktiviteter. Reflektioner och feedback från varje barn och grupp är av största vikt för att fortsätta forma våra framtida aktiviteter. Vi gillar att ha nära kontakt med våra vårdnadshavare så att de också kan följa våra dagliga aktiviteter och deras barns utveckling.

En dag på förskolan

Dagen börjar utomhus på vår gård och vår personal tar emot barn och föräldrar på morgonen.

Vi samlar barnen mellan 09:00 – 09:15 och startar vår pedagogiska verksamhet 09:30. Dagen börjar med samling där barnen välkomnas in för dagen och sedan under morgonen deltar barnen i lek, planerade aktiviteter och träning.

11.00 äter vi lunch och sedan går barnen till vila för att sova.

Klockan 14.00 erbjuder vi mellanmål följt av olika aktiviteter antingen inomhus eller utomhus.

Förutom detta kan vi också