Lagen

Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 

Vad är ett klagomål?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns vistelse på förskolan är det ett klagomål. Vi vill uppmuntra dig till att i första hand dela din synpunkt med den person det berör. Om du efter den kontakten fortfarande har klagomål/synpunkter ta då kontakt med rektor eller huvudman genom rutinerna nedan. Om du inte personligen vill kontakta den person problemet gäller så är du välkommen att använda blanketten.

 

Hur lämnar jag ett klagomål?

Föräldrarna kan lämna synpunkter eller klagomål direkt till personal, rektor eller huvudman.

 

Lämna till personal

För att lämna klagomål till personalen lämnas en blankett in till personal som är på plats. Personalen är införstådd i rutinerna och vet var blanketterna finns. Personalen lämnar i sin tur blanketten direkt till rektor.

 

Lämna till rektor

Ni kan skicka e-post direkt till rektor på sabina@siforskolan.se eller lämna blanketten på plats när rektor är på plats.

 

Lämna till huvudman

Ni skickar in blanketten till:
Svenska internationella förskolan AB Bruntegatan 6,
Hässelby 16558
Märk: Klagomål

 

Vill du vara anonym?

På förskolan finns det en brevlåda där du kan lämna brev anonymt. Brevlådan är tillgänglig även utanför öppettider och är precis intill huvudingången till förskolan på

köpenhamnsgatan 4, 3 tr. Det går även bra att skicka brev till huvudman utan att ange kontaktuppgifter.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Alla klagomål når huvudmannen genom att rektor måste rapportera dessa under veckoavstämningar.

Om vårdnadshavare önskar eller om Svenska internationella förskolan anser att behov finns skapar förskolan en möjlighet till möte så fort som möjligt med rektor samt berörda pedagoger och för samtal och tar fram eventuell åtgärdsplan.

Vid behov har rektor ett uppföljningssamtal med vårdnadshavare och/eller personal. Beroende på situation kan dessa vara gemensamma alternativt separata.

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Ladda ner klagomålsblanketten